ricercar


(it. ricercare, söka) en kontrapunktisk kompositionsform, som odlades främst under 1500-1700-talen, vanligen i sträng, imiterande stil (se imitation).
PM75

(ital., eg. "att söka") betecknar vanligen en typ av kontrapunktiskt musikstycke för luta, orgel eller instrumentalensemble, som uppstod i Italien på 1500-talet såsom en instrumental motsvarighet till motetten. Ricercar, som var en föregångare till den verkliga fugan, bestod av en följd fugaartade avsnitt över olika motiv, ibland dock samma motiv (variations-ricercar), från början i mycket enkelt skick, senare allt konstmässigare, till dess på 1700-talet en särskilt utspekulerad fuga gick under namnet ricercar (ett berömt exempel i Bachs Musikalisches Opfer). En ungefär liktydig term var fantasia (se fantasi).

Ricercar kallades på 1500- och 1600-talen också stycken av helt annat slag, ofta toccata- eller etydliknande, ibland homofona.
MO85
Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985