responsorium


av lat. respondere, svara; liturgisk växelsång mellan solosångare och kör eller menighet. Responsorial och antifonal sång (se antifoni) har alltsedan den första kristna tiden varit huvudformer inom den katolska kyrkosången. Äldst är den responsoriala, som direkt övertogs från den judiska gudstjänsten. Dess utformning blev påfallande melismatisk. Responsorier förekommer i mässan (Graduale och Alleluia) och officiet och består av solopsalmverser (numera oftast en enda), omramade och skilda av en återkommande körrefräng. Jfr. gregoriansk sång, psalmodi.
MO85Källa: Musikordboken 1985