quodlibet / kvodlibet


(lat. quod libet, som önskas) ett stycke som kombinerar flera olika förut skrivna melodier på ett ovanligt och (vanligen) skickligt sätt, som t.ex. det avslutande stycket i Bachs Goldbergvariationer, som innehåller två välkända melodier från den tiden.
PM75

kvodlibet
[kvå'dd] eler quodlibet (lat.), eg. "vad som behagas", skämtsamt musikstycke, vanligen vokalt, sammanställt av olika, kända melodier, vilka kombineras samtidigt eller i form av fragment knytes till varandra, allt med komisk verkan (kanske särskilt beroende på texterna). Kvodlibet florerade under 1500-1700-talen.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985