punktering


förlängning av notvärde genom punkt efter noten. En punkt förlänger notvärdet med halva värdet; två punkter med ytterligare 1/4 av värdet. (En punkt placerad ovanför en not betyder staccato.)
PM75

punktering av en sångstämma innebär, att höjd- eller djuptoner förses med alternativ, som möjliggör att stämman sjungs av en person med annat röstläge än det egentligen avsedda. Ett känt exempel är Carmens parti, som är skrivet för sopran men ofta även utföres av alt.
MO85


.
Länkar: punktering
Länkar redigerade 2012-11-10
.
Punktering i svenska Wikipedia                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985