potpurri


inom musiken beteckning på en samling melodier med löst formellt samband sinsemellan.
PM75

[pått-] fra. potpourri [på-porri´], eg. "rutten blandning", löst sammanfogad följd av melodier, t.ex. ur en opera. Termen förekommer sedan 1700-talet. Jfr. uvertyr.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985