polska


eg. "polsk dans". Denna så speciellt svenska folkdans är i själva verket importerad från Polen. Om ursprunget se polonäs; polskan synes ha framgått dels direkt ur den gamla polska folkdansens hastigare efterdans, dels ur den till polonäs ombildade fördansen. Avgörande för spridningen i Sverige var de starka förbindelserna med den dåtida stormakten Polen, alldeles särskilt på 1500-talet under Johan III och Sigismund, då rena unionsförhållanden rådde, men också alla de gånger under 1600- och 1700-talens krig, då svenska soldater kom att vistas på polsk mark. Polskmelodierna har givetvis mycket olika ålder, men en stor mängd daterar sig från 1700-talet, den tid då polonäsen blev populär i Europa. Polska dansades t.o.m. 1800-talets förra del; en arvtagare är möjligen hambon.

Man kan (enligt Norlind) skilja mellan följande typer av polska: en mera polonäsartad med övervägande sextondelar, en mer rytmiskt markant, masurkaartad med punkterade fjärdedelar, en mellanform med triolrörelse och slutligen mellanformer mellan polska och menuett. 3/4-rytmen är konstant, men tempot kan variera i betydlig grad.

I den nyare svenska musik där folktonen har upptagits till bearbetning (Alfvén, Atterberg, Lindberg m.fl.) frodas givetvis även polskan. Intressant är, att en dylik svensk melodi redan tidigare använts i utländska verk, nämligen Näckens polska i Kuhlaus Elverhöj och Thomas' Hamlet.
MO85
Källa: Musikordboken 1985