piano


(it.)
1
svagt, förk. p; härav pianissimo, förk. pp., mycket svagt
2
instrumentet piano.

PM75

1 (ital.), svagt (förkortas p); pianissimo (pp, ppp, pppp), mycket (ytterst) svagt; più p [pjo], svagare; mezzopiano (mp), medelsvagt.
2 instrumentet piano.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985