pastisch


(fr.)
1
pasticcio
2 ett verk, som komponerats i en annan tonsättares eller epoks stil.

PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975