överstigande


term använd om vissa intervall som betraktas som en förstorad version av ett annat intervall. Överstigande sekund (t.ex. c-diss), överstigande kvart (c-fiss), överstigande kvint (c-giss). Märk att det sistnämnda intervallet till omfånget är lika med två terser; treklangen c-e-giss kallas överstigande treklang.
PM75

kallas ett rent eller stort intervall, som kromatiskt utvidgats med en halvton, t.ex. c-fiss, c-giss, c-diss (se intervall). Överstigande treklang består av två stora terser, t.ex. c e giss, bildande en överstigande kvint. Överstigande sextackord förekommer vanligen som växeldominantiskt ackord i tre varianter: som terssextackord (italienskt), som terskvartsextackord (frankst) och som terskvintsextackord (tyskt). I alla dess bildar yttertonerna en överstigande sext (eller vid omvändning förminskad ters); i C-dur tonerna ass och fiss, som upplöses till dominanten (g).
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985