ottava


(it., ibland skrivet 8va) oktav, t.ex. allottava, en oktav högre, ottava bassa, en oktav lägre.
PM75

[ått-] (ital.), förkortat 8va, oktav; en oktav högre eller lägre (beroende på placeringen över eller under respektive noter). Ottava alta, ottava sopra [så´p], en oktav högre; ottava bassa, en oktav lägre; coll´ ottava [kåll], med tilläggande av oktaven.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985