oändlig melodi


(ty. unendliche Melodie) term för den utan avbrott fortskridande musiken i en opera. Uttrycket har använts om Wagners kompositionsteknik och representerar en motsats till tekniken att forma arior etc. som slutna enheter, jfr nummeropera.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975