nyans


[nya´ngs], från franskan, eg. skiftning, schattering; i musiken vanligen i betydelse styrkegrad. Nyansering, behandlingen av styrkegraderna, se vidare dynamik.
MO85Källa: Musikordboken 1985