nummeropera


kallas ibland operaverk, där arior, körsatser m.m. bildar avslutade musikaliska helheter, bl.a. till skillnad från verk, där t.ex. en hel akt gestaltas som ett sammanhängande dramatiskt-musikaliskt förlopp.
PM75

kallas operatyp där musiken är uppdelad i avsnitt eller "nummer" (arior, duetter o.s.v.), åtskilda av recitativ eller talad dialog. Motsatsen är genomkomponerad opera, där musiken utgör ett mer eller mindre fortlöpande flöde.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985