no-ensemble


instrumentalgrupp som ingår i det traditionella och välkända japanska no-spelet, där den med ett stort antal stereotypa melodi- och rytmmönster ackompanjerar danserna, utför stämningsskapande musik i spelets mellandelar, fungerar som rättesnöre för kören vad gäller rytmik och tonhöjd, förstärker det lyriska draget i poetiska avsnitt mm. – No-ensemblen består av en flöjt och tre små trummor.
MO85Källa: Musikordboken 1985