muzak


[mju:´zak], benämning på inspelad bakgrundsmusik som används i allmänna utrymmen som varuhus, hissar, hotellfoajéer, men också på arbetsplatser, i telefonköer m.m. Musiken är karaktärslös och syftet är att skapa en mjuk och behaglig atmosfär utan att konsumenten egentligen märker den. På så sätt ska musiken stimulera arbete, köplust, avslappning etc, beroende på miljö. Muzak som företeelse etablerades 1922 av det amerikanska företaget Wired Music (som på 1930-talet bytte namn till Muzak, därav benämningen).
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003