muta


(it., byt) uppmaning att en musiker skall byta från ett instrument till ett annat eller att pukslagaren skall ändra pukans stämning (t.ex. muta la in si, stäm om från a till h).
PM75

muta (in)
[mo´ta] (ital.), "ändra (till)", anvisning för pukor och transponerande blåsinstrument (klarinett, trumpet m.fl.) att stämningen skall ändras till den angivna.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985