musikteori


Termen används flitigt som synonym för kompositionslära i vidsträckt mening: allmän musiklära, melodilära, harmonilära, kontrapunkt, formlära, instrumentation (den teoretiska delen av musikundervisningen till skillnad från den praktiska i violinspelning etc.) Musikteori är emellertid också en vetenskapsgren: forskning rörande musikens struktur (spekulativ musikteori), nära besläktad med musikestetik och musikpsykologi.
MO85Källa: Musikordboken 1985