musikrörelsen


Den progressiva musikrörelsen, den alternativa musikrörelsen, "proggen", en rörelse som i slutet av 1960-talet började i kretsarna kring de "ickekommersiella" skivbolagen MNW och Silence. Ett syfte var att ge ut skivor med svensk musik utan vinstkrav, men rörelsen handlade även om konsertverksamhet, uppbyggnad av lokala musikforum, musiktidskriften Musikens Makt, att säkra egna distributionskanaler och själv pressa skivorna samt att organisera kulturaktiviteter och politisk verksamhet. Gruppen Gunder Hägg (senare Blå Tåget) tillhörde de mest aktiva. På skivbolaget Silence fanns Bo Hansson (som gav ut storsäljaren Sagan om ringen) och International Harvester (Träd Gräs och Stenar). Rörelsen omfattade folkmusik (Södra Bergens Balalajkor, Skäggmanslaget), popmusik (Hoola Bandoola Band, Norrbottens Järn) och rockmusik (Nynningen, Nationalteatern).

1975 delades musikrörelsen i princip i två delar (Stockholm respektive Göteborg). Politiska meningsskiljaktigheter bidrog till dess nedgång. Rörelsen levde dock vidare genom enskilda band och artister, och den lade grunden till en självständig och stark svensk musik, inte minst inom den efterföljande punken och nya vågen.
BM03
Källa: Bonniers musiklexikon 2003