musikhögskola


högskola för yrkesutbildning i musik. Sverige har sex musikhögskolor: i Stockholm, Göteborg, Piteå, Arvika (Musikhögskolan Ingesund) och Örebro. I andra länder kallas musikhögskolor för akademi eller konservatorium. I vissa länder, t.ex. USA, är den högre musikutbildningen ofta knuten till universitet. Äldst är Musikhögskolan i Stockholm. 1971 grundades musikhögskolorna i Göteborg och Malmö, och 1978 de i Arvika, Örebro och Piteå.
BM03Källa: Bonniers musiklexikon 2003