musical (eng.), musikalförkortning för musical play, musikaliskt skådespel) ett slags lättare scenunderhållning (starkt influerat från Amerika), som ersatte den äldre musical comedy kring mitten av 1920-talet.
PM75

musikskådespel av underhållande karaktär där tal, sång och dans bildar en dramatisk helhet. Den moderna musikalen utnyttjar stilmedel från en rad sceniska former som opera, operett, revy, kabaré och balett, musiken ansluter vanligen till aktuell populärmusik såsom jazz, schlager, rock etc. I sitt ämnesval behandlar musikalen ofta ämnen ur det verkliga livet; libretton som inte sällan bygger på en talpjäs eller en litterär förlaga kan beröra kontroversiella eller tabubelagda teman av t.ex. politisk eller social natur.

Den äldre musikalen, musical comedy, var en operettvariant som uppstod i London på 1890-talet där enkla sång- och dansnummer med grann utstyrsel varvades med komiska sketcher. Den upptogs och vidareutvecklades i USA av bl.a. Jerome Kern, George Gershwin (Lady be good, 1924) och V. Youmans (No, no, Nanette, 1924) som utnyttjade jazzelement i showmusiken.

Med Kerns Show boat (1927) öppnades vägen för den moderna musikalen, musical play (förk. musical, svensk term musikal), med tidsanpassade ämnen.
- - -
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985