musical comedy


(eng., musikalisk komedi) ett slags engelsk och amerikansk lättare underhållning, som blomstrade i slutet av 1800- och början av 1900-talet; är besläktad med operetten, men vanligen mindre enhetlig ur musikalisk synpunkt och innehåller bidrag av mer än en tonsättare. Ersattes småningom med musical (play).
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975