mensur


(av lat. mansura, mått), måttförhållanden på olika musikinstrument, såsom avstånd mellan tonhål eller fingergrepp. I fråga om orgelpipor är mensur ett särdeles komplicerat begrepp, av största betydelse inom orgelbyggeriet; viktigast är förhållandet mellan vidd och längd, vilket har stort inflytande på tonkaraktären (ju trängre mensur desto skarpare ton). Se även mensuralmusik.
MO85Källa; Musikordboken 1985