mässordinarium


(lat. ordinarium missae) omfattar de delar av den katolska mässan som har oförändrad text under hela kyrkoåret: Kyrie, Gloria (med Laudamus), Credo, Sanctus och Agnus Dei.
PM75Källa: Prismas musiklexikon 1975