lilting


En traditionell irländsk sångstil. Domineras av rytm och ton, "orden" saknar oftast mening och har instrumenthärmande karaktär. Dess ursprungliga funktion kan ha varit att ersätta instrument när sådana inte funnits till hands. Påminner i någon mån om scatsång, kanske i någon mening även joddling.

Några kända liltare: Jimmy Ward, Paddy Tunney, Bobby Gardiner, Len Graham, Christine Primrose, Dolores O'Riordan.



.
Länkar: lilting
Länkar redigerade 2021-11-12
.
lilting på Spotify lilting i engelska Wikipedia lilting på Youtube                



Källa: Wikipedia