ländler


(ty.) danstyp i tretakt som hade sitt ursprung i Österrike och numera är en långsam vals. En föregångare till wienervalsen. Beethoven och Schubert skrev sådana.
PM75

österrikisk och sydtysk långsam vals, äldre än den egentliga valsen. Ländler uppkom under 1700-talet, blomstrade vid 1800-talets början och lever alltjämt kvar, bl.a. i tyrolervalsen (en fransk efterbildning kallas tyrolienne). Utsökta prov på konstnärligt gestaltade ländlar finns hos Schubert (ibland kallade ländler, ibland tyska danser eller valser); även Mozart, Beethoven, Lanner m.fl. har komponerat ländlermelodier. Se även under vals.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985