kvartsextackord


en av treklangens omvändningar, nämligen med kvinten som baston, t.ex. g c¹ e¹. Särskild betydelse har kvartsextackordet på dominanten med sin förhållningskaraktär till efterföljande dominansackord vid slutfall: detta kvartsextackord, kraftigt och uthållet, brukar vara startpunkten för virtuoskadensen i solokonserterna.
MO85Källa: Musikordboken 1985