kontrafakt


(av latin contrafactum, efterbildning), vokalkomposition vars ursprungliga text ersatts med en ny. Termen avser en profan text som bytts ut mot en andlig eller tvärtom. Tekniken är känd sedan 1100-talet. Jämför parodi.
BM03

Inom jazzen är kontrafakt en komposition som består av en ny melodi som lagts över en befintlig harmonisk struktur.
Översatt från engelska Wikipedia.

Engelska: contrafact..
Länkar: kontrafakt
Länkar redigerade 2021-11-20
.
contrafact i engelska Wikipedia                Källor: Bonniers musiklexikon 2003 ; Wikipedia