kassettbandspelare


Den vanliga bandspelaren med öppna spolar har numera (skrivet 1985) fått en konkurrent i kassetbandspelaren. Bandet (3,8 mm brett) ligger tillsammans med de båda spolarna inneslutet i en plastask (kassett), som med ett enkelt handgrepp placeras i den särskilda spelaren, med samma principiella tekniska konstruktion som den vanliga bandspelaren. Kassettbandspelaren har en enda hastighet 4,75 cm/sek. och kassetternas speltid är vanligen 60 eller 90 min. (30+30 resp. 45+45 min.). Den låga bandhastigheten ger brusproblem vid återgivningen, vilka man söker komma till rätta med genom elektroniska brusreduceringssystem (Dolby); se brus.

Färdigspelade kassetter ("musikkassetter" med samma programmaterial som på motsvarande grammofonskivor) håller en lägre ljudkvalitet än grammofonskivor, och har hittills inte på allvar lyckats konkurrera med dessa. I bilars ljudanläggning är kassetbandspelare idag i det närmaste standardutrustning.

MO85Källa: Musikordboken 1985