kassation


(härledning oklar) kompositionsform under 1700-talet (t.ex. av Mozart) i flera satser av divertimento-karaktär.
PM75

cassation, ital. cassazione, under 1700-talets senare del, bl.a. hos Mozart och Haydn, namn på sviter för ett varierande antal instrument; ungefär detsamma som serenad och divertimento. Förmodligen betyder kassation "avskeds-musik" (av ital. cassare, avskeda etc.).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985