karaktärsstycke


(ty. Charakterstück) under 1800-talet uppkommet uttryck för ensatsiga kompositioner, även använt som verktitel.
PM75

generell benämning för kortare instrumentalstycken, mest för piano, av mer eller mindre subjektiv stämning och med allehanda fantasititlar – en genre som är romantikens skapelse och som blomstrat alltsedan 1800-talets början. Titlarna är dels mera allmänna, såsom bagatell (Beethoven), impromptu, moment musical (Schubert), Lied ohne Worte (Mendelssohn), nocturne, preludium, etyd (Chopin), ballad, rapsodi, capriccio, intermezzo (Brahms), lyriskt stycke (Grieg), romans, berceuse etc., dels mer preciserade, måleriska och suggestiva, såsom Liebestraum (Liszt), Flickan med linhåret (Debussy) etc.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985