kapellmästare


musikalisk ledare, ursprungligen vid en furstes privata kapell; termen användes senare även om "fast dirigent" t.ex. för en orkester. Härav "kapellmästar-musik" (i nedsättande bemärkelse) om orkestermusik, som i tekniska avseenden är habilt och kunnigt gjort utan att äga motsvarande konstnärliga kvaliteter.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975