kabuki


japansk teaterform. Kabuki är en produkt av det japanska samhället under 1600-talet. Under denna period förlorade adels- och krigarklasserna starkt i betydelse, landet fick fred efter de långa inbördesstriderna, centralregeringen blev starkare, landet isolerades effektivt från utländska inflytanden, och man övergick allt mer från en lantbruksbaserad naturahushållning till en hantverks- och handelsbaserad penningekonomi. I städerna växte en borgar- och köpmannaklass (chōnin) fram som fick stor såväl ekonomisk som kulturell betydelse. Tillsammans med bunraku hör kabuki till denna nya sammhällsgrupps viktigaste kulturella manifestationer.

De äldsta kabuki bestod av en följd danser, utförda enbart av kvinnor till ackompanjemang av sång och n
ō-spelets hayashiensemble (flöjt och trummor); någon gång
under 1600-talets första hälft kompletterades musiken med shamisen-ackompanjerade sånger. Innehållet i dessa tidiga sång- och dansspel var tydligen i stor utsträckning erotiskt och danserskorna prostituerade. 1629 förbjöd shogunatet av moraliska skäl kvinnor att uppträda på scen, och sedan dess har alla roller i kabuki spelats av män (onnagata). Så småningom började danserna i kabuki passas in i ett mer sammanhängande händelseförlopp, vilket ibland övertogs från nō och bunraku. Kabuki utmärks dock mindre av en rationell handling än av dekorativa och betydelsemättade danser och rörelser, färgstarka dräkter och sminkningar och dramatiska konflikter; allt understött av dialog, sång, recitation och dans- och stämningsmusik. En kabukiföreställning är en fest för öga och öra, en skön framställning av det overkliga, men "att leta efter logik i kabuki är som att klättra upp i ett träd för att söka efter fisk (S. Miyake).
- - -
SM76


.
Länkar: kabuki
Länkar redigerade 2017-07-01
.
https://www.kabukiweb.net/
kabuki i engelska Wikipedia kabuki i svenska Wikipedia xxx på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985