joddling


(ty. Jodeln) sångsätt med växling mellan normalt röstläge och falsettoner; förekommer (som ett troligen mycket gammalt sångsätt) i Europa i de österrikiska alperna, i tyska Bayern och i Schweiz. I sin yngsta form vanligen i dansartad 3/4-takt. Till ordet hör även formerna joddla, joddlare.
PM75

[jå´dd-], av ty. jodeln [jå´deln], i Tyrolen och angränsande alptrakter odlat sångsätt med oupphörliga sext- och septimasprång, varvid rösten grällt slår över mellan bröstregister och falsett (se falsett och register).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985