jam session


jazzterm; benämning på tillställningar – ofta privata – där jazzmusiker träffas för att tillsammans spela för sitt nöjes skull. Kan även mera allmänt beteckna oförberett, improviserat samspel.
PM75

[djämm sesjn] (am. jam = eg. "sylt", "röra", "trängsel"), informell sammankomst av jazzmusiker för att spela tillsammans med ett minimum av förberedelse. Som grund för detta improviserade samspel med långa solopartier väljer man en modell som alla behärskar, t.ex. standardmelodier.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985