isorytmisk


(grek., med samma rytm) term som avser en företeelse i vissa medeltida motetter, t.ex. av Machaut, där rytmerna upprepas enligt ett strängt schema som ej motsvaras av repriserna i melodin.
PM75

rytmiskt likformig. Isorytmisk kallas en musikalisk sats, vars stämmor strängt följs åt not mot not i samma rytm. Termen används även om en konstruktionsprincip, vanlig i 1300-talets motetter: ett i en eller flera stämmor (särskilt tenorns cantus firmus) många gånger upprepat rytmiskt schema, ofta utan samband med melodisk periodisering.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985