introitus


(lat.), egentligen "ingång"; den musikaliska inledningen till högmässan, sjungen under prästens gång till altaret. I den katolska mässan är introitus en ursprungligen hel, sedermera starkt förkortad psalm ur Psaltaren, sjungen antifoniskt. Den hör till det så kallade propriet; texten ger ofta en karakteristik av respektive sön- eller helgdags kyrkliga innebörd, och även den gregorianska melodin är i viss mån anpassad därefter. I den protestantiska gudstjänsten har introitus ersatts av en koral (ingångspsalmen). I den svenska mässboken av 1942 har emellertid på vissa sön- och helgdagar efter ingångspsalmen tillagts en introitus, alternativt "gammalkyrklig (på gregorianska melodier) eller "koralintroitus" (nykomponerad, utgörande en variant av koralmelodin), båda utförda i växelsång av liturgen och kören eller av kören ensam.
MO85Källa: Musikordboken 1985