interferens


akustiskt (och allmänt fysiskt) fenomen: ljudvågor från två olika ljudkällor kan förstärka eller försvaga varandra, förstärkning då den ena vågrörelsens förtätningar och därmed också förtunningar sammanfaller med den andras, försvagning då förtätning sammanfaller med förtunning. En liten differens i frekvensen medför regelbundna alternerande förstärkningar och försvagningar kallade svävningar.
MO85Källa: Musikordboken 1985