hornkvinter


kallas de rena kvinter som uppstår i intervallfortskridningen sext-kvint-ters eller ters-kvint-sext. Dessa utgör ett i sträng sats fullt tillåtet specialfall av förtäckt kvint. Namnet härrör från tidigt 1700-tal och syftar på det flitiga bruket av denna intervallföljd i hornstämmorna (för två naturhorn).
MO85Källa: Musikordboken 1985