halvnot


ett musikaliskt tidsvärde motsvarande två fjärdedelsnoter eller en halv helnot.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975