gymel


(av lat. gemellus, tvilling) typ av vokalmusik från sen medeltid i två stämmor, som mestadels förs i parallella terser och sexter; sjöngs mycket i England.
PM75

egentligen "tvillingsång", en mycket tidig form av tvåstämmig sång, övervägande i terser. Enligt senmedeltida uppgift skulle gymel vara av engelskt ursprung liksom den likartade fauxbourdon, till vilken den möjligen kan vara urformen. En mycket uppmärksammad dylik hymn finns i en 1200-talshandskrift i Uppsala universitetsbibliotek. Det är möjligt, att det är detta sångsätt som åsyftas av Giraldus Cambrensis, vilken vid slutet av 1100-talet uppger att tvåstämmig sång länge odlats av befolkningen i Wales och Nordengland och införts dit av vikingar från Skandinavien. Gymel (och fauxbourdon) är av speciellt intresse i jämförelse med den tidiga organum i kvarter såsom symptom på att tersen kan ha införts i den polyfona musiken från England eller Norden.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985