guttural


"halsig", kallas oskön och felaktig vokal tonbildning med onaturligt spända strup- eller svalgmuskler.
MO85Källa: Musikordboken 1985