guajira


[goachi'ra], guaracha, spansk-kubanska danser med typisk taktförskjutning melan 6/8 och 3/4 eller 2/4 (med konstanta åttondelsvärden).
MO85Källa: Musikordboken 1985