grundserie


originalform, beteckning inom tolvtonstekniken för den ursprungliga tonföljden eller serien (omfattande oktavens tolv toner), som ligger till grund för de olika bearbetningarna – se inversion, retrograd.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975