ground bass


(eng.) term för ostinat baslinje, över vilken överstämmor kan improviseras.
Jfr. chaconne.
PM75

[gra´°nd bejs] (eng.), basso ostinato.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985