griot


En griot eller jeli är en västafrikansk historieberättare, andlig sångare, poet och musiker. Grioter är bärare av muntlig tradition, och som sådana kallas de ibland även för barder. Paul Oliver skriver i sin bok Savannah syncopators: "Även om [grioten] måste kunna många traditionella sånger ordagrant, måste han även ha förmågan att extemporera över aktuella förhållanden och slumpartade händelser. Hans kvickhet kan vara förödande och hans kunskap i den lokala historien stor." Även om främst är kända som lovsångare kan en griot även använda sina sånger till skvaller, satir eller politiska kommentarer.Källa: Wikipedia