grave


(it., tung) i långsamt tempo.
PM75

(ital.), tungt, allvarligt, brett; som tempobeteckning snarast liktydigt med largo; vanlig satsöverskrift i synnherhet i barockens instrumentalmusik (begynnelsesatser i sonater, concerti grossi etc.).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985