graduale


(lat.),

1
responsoriesången efter episteln i den katolska gudstjänsten (mässpropriet); i lutherska kyrkan ersatt av gradualpsalm,

2
bok innehållande den katolska mässans samtliga sångstycken (ursprungligen blott en mindre del därav). Jfr. antifonarium.

MO85Källa: Musikordboken 1985