glottis, glottisstöt


glottis
[glå´ttis], stämbandsspringa; glottisstöt, vokalansats med hårt, hostliknande bibljud. Se röst.
MO85

glottisstöt
(fr. coup de glotte) en metod för vokalansats, förordad av vissa sånglärare.
PM75Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985