global form


(global struktur, global organisation) är ett begrepp som använts om den nyare kompositionsteknik där detaljerna är utan intresse och inte längre framträder med individuell prägel utan uppgår i en komplex struktur. Endast klangfärg, "täthet" och dynamik genomgår förändringar och formen betingas av hastigheten i dessa förändringar. Exempel: Apparations och Atmosphères av György Ligeti.
Se även stokastisk form.

MO85Källa: Musikordboken 1985