glissando


(av fr. glisser, glida) att glida upp och ner för skalan, d.v.s. göra en snabb, oavbruten passage upp eller ner på skalan, t.ex. på piano, harpa, xylofon etc. Termen används även ofta (något oegentligt) såsom likabetydande som portamento, som utförs på stråkinstrument och innebär en mjuk övergång mellan två toner utan att mellanliggande toner framhävs.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975